Over dit programma

Sterren van Bethlehem

Nieuws & Video's van Gids.tv

Sterren van Bethlehem: Herhaling van woensdag 17 december


20:33 woensdag 17 december

De aflevering begint op een boot op het Meer van Galilea, gaat via de Palestijnse gebieden op de Westbank, de Jordaanrivier, en eindigt na een bezoek aan de Berg der Verzoeking in Jericho. Het Heilige Land, het land waar Kerst werd geboren, laat niemand onberoerd.Meer De aflevering begint op een boot op het Meer van Galilea, gaat via de Palestijnse gebieden op de Westbank, de Jordaanrivier, de vallei van de Barmhartige Samaritaan en eindigt na een bezoek aan de Berg der Verzoeking in Jericho. De groep discussieert met elkaar over de storm in het leven, maar ook over verleidingen, het schrijnende conflict in het land, de prachtige natuur en de grote waterproblematiek.Minder

Bekijk de laatste herhalingen