Over dit programma

Ozone Hole: How We Saved the Planet

Nieuws & Video's van Gids.tv

Ozone Hole: How We Saved the Planet: Herhaling van vrijdag 9 november


23:40 vrijdag 9 november

Hoe de wereld de handen ineensloeg om het bijna vergeten gat in de ozonlaag te repareren. Scheikundige Thomas Midgley kon in de jaren twintig van de vorige eeuw niet bevroeden hoe chloorfluorkoolstofverbindingen, cfk's, ons voortbestaan bedreigden. De Britse wetenschapper James Lovelock, Nobelprijswinnaar Mario Molina en Jonathan Shanklin duiken verder in deze materie. Lee Thomas, destijds medewerker bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency, en oud-minister van Buitenlandse Zaken George Schultz herinnerden zich hoe zij de regering Reagan ervan overtuigden dat de productie van cfk's geleidelijk stopgezet moest worden. In september 1987 ondertekenen ruim dertig landen daartoe het Protocol van Montreal.

Bekijk de laatste herhalingen