Over dit programma

OHM Religie & Spiritualiteit

Nieuws & Video's van Gids.tv

OHM Religie & Spiritualiteit: Herhaling van zaterdag 12 december


11:35 zaterdag 12 december

Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een puja, een gebeds- en offerritueel. In dit programma een toelichting op de ins en outs van de puja.Meer Elke praktiserende hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een puja, een gebeds- en offerritueel. In veel hindoefamilies is het gebruikelijk om minimaal een keer per jaar thuis een puja te doen, anderen doen het tijdens hindoehoogtijdagen. Hoe vaak en in verband met welke gelegenheid, dat is een persoonlijke keuze. Vanuit de hindoedharma, het hindoeïstische plichtsbesef, wordt het aangeraden om aan puja's deel te nemen. Echter is het zo dat de essentie van het veelomvattende pujaritueel, dat altijd wordt afgesloten met een havan, een vuuroffer, niet door iedereen begrepen wordt. Ook weten weinig hindoes wat de betekenis is van de vele plantaardige producten en andere zaken die worden ingezet tijdens de offerhandelingen. In dit programma een toelichting op de ins en outs van de puja.Minder