Over dit programma

Natuur op 2: Planet Earth

Nieuws & Video's van Gids.tv

Natuur op 2: Planet Earth: Herhaling van maandag 13 juni


17:00 maandag 13 juni

Oceanen bedekken een derde van de aarde, maar toch is een groot gedeelte ervan nog niet verkend. Oceanen bedekken een derde van de aarde, maar toch is een groot gedeelte ervan nog niet verkend. Of dieren nou aan de oppervlakte of in de diepste diepte leven, het gaat er vooral om dat ze voedsel vinden en zo min mogelijk energie verbruiken. De ontzaglijke witpunthaai, die steeds zeldzamer wordt, jaagt in zijn eentje in de bovenste honderd meter van de zee, terwijl snel zwemmende scholen van honderden dolfijnen collectief op jacht zijn. Met de unieke overhead-camera van Planet Earth zien we hoe behendig de dolfijnen zwemmen en met een snelheid van ruim 30 meter per uur langsschieten. Ook 's nachts vinden er dramatische taferelen plaats in de oceaan. De miljarden plankton die in de buurt van Hawaii 's nachts naar het wateroppervlak trekken, worden met smart opgewacht door reuzenmanta's, die ze in het donker verzwelgen. In Costa Rica verbergen zich scholen inktvissen, die wanhopig de sonar van de slanke dolfijnen proberen te ontwijken. Nog dieper naar beneden kunnen we verrassende technieken waarnemen om energie te sparen: De diepzee-octopus heeft vleugels om mee te vliegen, en de bizarre vampierinktvis vertoont met behulp van bioluminescentie (een chemisch proces waardoor dieren licht uitstralen) een bont palet aan kleuren waarmee hij zelfs de dapperste roofdieren afschrikt. Om in de diepzee te kunnen overleven moeten de zeebewoners weten wanneer ze zuinig aan moeten doen met hun energie, en wanneer ze juist brandstof moeten verbruiken om snel te zijn. Een sprekend voorbeeld daarvan is de jacht van de zeilvis, die veel weg heeft van een duel. We zien buitengewone beelden van de manier waarop ruim 100 van deze drie meter lange vissen hun prooi bejagen, waarbij ze om beurten de dodendans uitvoeren volgens een perfecte choreografie.