Over dit programma

Natuur op 2: Het mysterie uil

Nieuws & Video's van Gids.tv

Natuur op 2: Het mysterie uil: Herhaling van vrijdag 18 maart


18:10 vrijdag 18 maart

Deze documentaire laat ons, via de jonge kerkuilen Lily en Luna en met verklarende informatie van vooraanstaande wetenschappers, kennismaken met de magische supervermogens van de uil. Met hun karakteristieke kop, die ze bijna helemaal rond kunnen draaien, horen uilen tot de meest charismatische vogels ter wereld. Toch zie je ze vrijwel nooit in het wild en dan hooguit in een flits. Deze mysterieuze dieren jagen 's nachts, waarbij ze spookachtig stil door het donker zweven. Hoe komt het dat ze in het aardedonker kunnen zien? En hoe kunnen ze zo geruisloos vliegen? We volgen de kuikens Lily en Luna vanaf het moment dat ze uit het ei komen tot ze volwassen zijn, liefdevol grootgebracht door hun 'mensenouders' Lloyd en Rose. Zo zijn we stap voor stap getuige van de ontwikkeling van hun zintuigen en ontdekken we waar uilen hun bijzondere vermogens aan danken en waarin ze zich van andere vogels onderscheiden. We komen tal van fascinerende feiten aan de weet: dat uilen in het ei al geluid kunnen horen en erop reageren. Dat ze feilloos hun prooi vinden, ook al zien ze die niet. Hoe ze dankzij de unieke structuur van de bloedvaten in hun nek hun kop maar liefst 270 graden kunnen draaien. En hoe de grootte en vorm van hun vleugels ze in staat stellen met lagere snelheid te vliegen dan andere vogels. Aan het einde van deze documentaire hebben Lily en Luna, met hulp van Lloyd en Rose, hun supervermogens onder de knie. Nu staan ze voor de keus: uitvliegen of op het nest blijven?

Bekijk de laatste herhalingen