Over dit programma

Kunstlicht (Next)

Ieder programma behandelt vanuit een discipline een cultureel of kunstzinnig onderwerp en belicht daarvan de cultuurhistorische achtergrond. De serie heeft een informatief en opiniërend karakter: we geven niet alleen kennis over kunst en cultuur(geschiedenis), maar bieden tegelijkertijd informatie aan die tot discussie en reflectie moet leiden.

Nieuws & Video's van Gids.tv