Over dit programma

Kansen Krijgen Kansen Pakken

Nieuws & Video's van Gids.tv

Kansen Krijgen Kansen Pakken: Herhaling van zondag 5 juni


21:05 zondag 5 juni

Verhalen van maatschappelijk betrokken Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Jonge mensen, van wie de (groot-)ouders ooit als gastarbeider hier naartoe kwamen.Meer De hoofdpersonen zijn stuk voor stuk maatschappelijk betrokken. Er is te zien hoe zij zich inzetten voor met name de jongere generatie. Om zo door te geven wat ze zelf hebben geleerd en om mogelijkheden te creëren voor de jeugd. Ook vertellen ze over hun idealen en hun ambities voor de toekomst. Daarnaast is er aandacht voor hun partnerkeuze, de huidige thuissituatie, hun beroep en voor de manier waarop zij iets betekenen voor de generatie na hen.Minder

Bekijk de laatste herhalingen