Over dit programma

Dossier maatschappijleer

Een serie over maatschappelijke vraagstukken vanuit de domeinen: rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.

Nieuws & Video's van Gids.tv