Over dit programma

Cloud Atlas

Nieuws & Video's van Gids.tv

Cloud Atlas: Herhaling van dinsdag 14 juli


22:00 dinsdag 14 juli

Zes verhalen die zich in verschillende tijden en op verschillende plaatsen afspelen maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Verfilming van de bestseller van David Mitchell. Filmdrama. Zes verhalen die zich in verschillende tijden en op verschillende plaatsen afspelen maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het eerste verhaal speelt zich rond 1850 af, terwijl het laatste verhaal zich honderden jaren in de toekomst afspeelt. Het is een episch verhaal van menselijkheid waarin de acties en de gevolgen van onze levens impact hebben op een ander door middel van het verleden, het heden en de toekomst wanneer één ziel omgevormd wordt van een moordenaar tot een verlosser en één enkele daad van vriendelijkheid ervoor zorgt dat eeuwen later een revolutie ontketend wordt.

Bekijk de laatste herhalingen