Over dit programma

3Lab: Un Chanteur invisible

Nieuws & Video's van Gids.tv

3Lab: Un Chanteur invisible: Herhaling van zondag 11 augustus


22:40 zondag 11 augustus

Zo'n 130 dagen per jaar raast de onvoorspelbare en koude wind de mistral door de Provence. Hij ontregelt, daagt uit, kwelt, inspireert. Op zoek naar de sporen die deze beruchte wind nalaat in het landschap en in de levens van een aantal streekbewoners, toont de regisseur dat het tastbare zich gaandeweg mengt met het ongrijpbare. In deze even poëtische als persoonlijke film brengt Hannah van Tassel tegelijk een ode aan de menselijke veerkracht als aan de kunst, die houvast biedt bij verlies.

Bekijk de laatste herhalingen