Over dit programma

2Doc: Een gelukkige hand

Nieuws & Video's van Gids.tv

2Doc: Een gelukkige hand: Herhaling van vrijdag 9 december


22:55 vrijdag 9 december

Documentaire van Pieter Verhoeff over Peter van Straaten, waarin fragmenten uit diens Agnes-verhalen zijn verfilmd. Documentaire van Pieter Verhoeff over Peter van Straaten, waarin fragmenten uit diens Agnes-verhalen zijn verfilmd. De film gaat uit van het werk van Peter van Straaten en, als afgeleide daarvan, de manier waarop hij in zijn werk het intermenselijke verkeer en het daaruit voortvloeiende geluk en ongeluk belicht: in het huwelijksleven, op het werk, in de politiek, de liefde, tussen ouders en kinderen. Rode draad vormt de fictielijn Agnes, een achtdelige minifeuilleton van ongeveer vijf minuten per deel, waarin we worden meegevoerd in de belevenissen van Agnes, subliem gespeeld door Renée Fokker. In het documentaire deel zien we Peter van Straaten van dichtbij gevolgd in Nederland en Italië en komen zijn tekeningen en cartoons aan bod. Documentaire en drama zijn in de film organisch met elkaar vervlochten.

Bekijk de laatste herhalingen