VPRO Boeken: Herhaling van zondag 15 april

Jeroen van Kan spreekt met de Oostenrijkse cultuurwetenschapper en filosoof Thomas Macho over zijn boek 'Varkens'. Hierin volgt hij het dier vanaf het moment dat het werd gedomesticeerd tot aan de moderne tijd. Het is een rijk geïllustreerd pleidooi voor het varken in alle denkbare soorten. En te gast is Marli Huijer, hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij publiceerde het pamflet 'Beminnen', waarin ze zich de vraag stelt of we ons na de revolutie van de jaren zestig werkelijk hebben bevrijd in seksueel opzicht. Hoe verhoudt die vrijheid zich tot onze behoefte om gedrag onder te brengen in een groep? We zijn homo, hetero, poly-amoureus, happy single of monogaam, maar zouden we niet pas echt vrij zijn als we al die categorieën overboord zouden kunnen gooien?