Trapped: Herhaling van zaterdag 22 december


20:25 zaterdag 22 december

Door de vreemde revelaties van zijn schoonvader, de expert die met de fabrieksbrand bezig was, brengt Andri geleidelijk aan alle puzzelstukjes bij elkaar.