The Bold And The Beautiful: Herhaling van maandag 19 juni

Eric laat Rick foto's zien van zijn trip en Rick geeft toe dat hij Quinn verkeerd heeft ingeschat. Hij is blij dat zijn vader zo gelukkig is. Quinn is bang dat Eric achter de affaire tussen haar en Ridge komt en dat Katie de informatie in haar eigen voordeel zal gebruiken. Katie dringt erop aan dat Brooke met Eric gaat praten over Quinn en Ridge, anders doet ze het zelf. De familie Forrester ontdekt dat Brooke en Ridge niet zijn getrouwd in Australië.

Nieuws & Video's van Gids.tv