Rechtsscholen van de islam: Herhaling van zaterdag 19 december


12:25 zaterdag 19 december

Onder de noemer MO Doc brengt de Moslim Omroep verdiepende documentaires waarin relevante thema's uitvoerig worden behandeld.

Bekijk de laatste herhalingen