Max zoekt rust: Herhaling van zondag 7 mei


16:25 zondag 7 mei

Max onderzoekt welke invloed yoga en meditatie kunnen hebben op de onrust in de maatschappij. Max onderzoekt welke invloed yoga en meditatie kunnen hebben op de onrust in de maatschappij. Kunnen ze ons de balans geven die we meer dan ooit lijken te missen? Max ziet hoe dat al het geval is in een gevangenis en op een Rotterdamse school met migrantenkinderen van vijftig verschillende nationaliteiten.