Fair Game: Herhaling van woensdag 10 april


20:30 woensdag 10 april

Valerie Plame werkt voorafgaand aan de Irak-oorlog bij de CIA, waar ze zich op dat moment bezighoudt met een geheime missie in Irak. Zij moet onderzoeken of Saddam daadwerkelijk nucleaire wapens heeft. Ze vindt hiervan geen bewijs, maar de regering Bush claimt dat de bewijzen wel zijn gevonden en verklaart de oorlog aan Irak. De echtgenoot van Valerie, Joe Wilson, is een journalist bij de New York Times. Hij schrijft een artikel waarin hij aangeeft dat de regering Bush heeft gelogen over de gevonden nucleaire wapens. De gevolgen zijn dat de regering Valerie haar identiteit als CIA-agente laat lekken en er alles aan wordt gedaan om de geloofwaardigheid van Joe aan te tasten. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Bekijk de laatste herhalingen