Even Krap Bij Kas: Herhaling van donderdag 9 augustus

Nederlandse realityserie waarin de dagelijkse gang van zaken bij verschillende pandjeshuizen wordt gevolgd.