De klas van...: Herhaling van zaterdag 19 april


16:00 zaterdag 19 april

Frans Weeber (64) is eind jaren tachtig directeur en leraar op de Van Everdingenschool in Delft. Een bijzondere Vrije School, waar elk kind vrij wordt gelaten zichzelf te ontplooien en een eigen leerplan te maken.